Статистичний аналіз даних

м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, Механіко-математичний факультет

Спеціалізацію «Статистичний аналіз даних» (Statistics and Data Science) було відкрито на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році в рамках спеціальності 112-Статистика за підтримки Львівського ІТ Кластеру. Це єдина у Львові та Україні програма, в якій практичні навички аналітика даних базуються на ґрунтовній математичній освіті. Аналіз даних (Data Analysis, Data Science) є сучасним варіантом класичної математичної дисципліни “Статистика”, який крім традиційних статистичних методів включає в себе збір даних, бази даних, візуалізацію даних, машинне навчання, розпізнавання образів, штучні нейронні мережі та багато іншого.

Метою програми є забезпечення підготовки аналітиків даних – фахівців зі статистики, які володіють фундаментальними математичними знаннями та сучасними практичними навичками досліджень. За час навчання студенти проходять практику у ІТ-компаніях Львова та мають змогу працювати в командах з менторами з ІТ компаній Львівського ІТ Кластеру над розробкою власних проектів. 

Детальну інформацію про програму можна знайти на сайті    https://sds.lviv.ua

Програму розроблено викладачами ЛНУ ім. І. Франка у тісній співпраці з спеціалістами Львівського ІТ Кластеру та лідерами східноєвропейської ІТ індустрії SoftServe та N-iX. Програма передбачає ґрунтовну математичну підготовку студентів, яка, зокрема, полягає в вивченні всіх класичних дисциплін, що наповнюють спеціальність «Статистика». Це забезпечує якісне розуміння процесів на яких, зокрема, ґрунтуються сучасні підходи до створення нейронних мереж і штучного інтелекту. Програму також наповнено сучасними практичними дисциплінами з Data Science.

В межах програми постійно функціонують школи та вебінари з інформаційних технологій, детальнішу інформацію про які можна знайти на їхніх сайтах:

Зимова школа DES 2020 (Data Engineering and Security)  http://des.lnu.edu.ua

ІТ тиждень у Львівському університеті      http://it.lnu.edu.ua

Викладання курсів спеціалізації здійснюється професорсько-викладацьким складом механіко-математичного факультету. До викладання також залучено провідних вчених інших факультетів ЛНУ ім. І. Франка та провідних спеціалістів ІТ індустрії. В межах навчання студенти проходитимуть навчальні практики на ІТ компаніях. Курсові роботи та дослідницькі проекти здійснюються під керівництвом менторів, зокрема, з Львівського ІТ кластеру.

 

Прикладні дисципліни програми: 

Семестр Назва дісципліни Кредити
1, 2 *Інформатика та програмування (Python) 8
1 *Дискретна математика 4
2 *Дискретні моделі статистики 3
2 *Фінансовий аналіз 4
3 **Бази даних та основи SQL / Бізнес моделювання і структуровані дані 4
3 ***Командна робота та презентаційні навички 4
4, 5 *Машинне навчання 6,5
4 **Візуалізація даних в Python 3,5
4 **Аналіз і візуалізація даних в R 3,5
4 ***ІТ право 4
5 **Алгоритми і структури даних 4
5 **Баєсовські методи аналізу даних 4
6 *Глибоке навчання (нейронні мережі, розпізнавання образів) 3
6 *Обробка природної мови (NLP) 3,5
6 **Економетрично-регресійний аналіз / Предиктивна аналітика 4,5
7 *Методи оптимізації та керування 3
7 **Графові дані та основи NoSQL / Аналіз соціальних мереж і медіа 5
7 **Основи розробки рекомендаційних систем / Тематичне моделювання 5
8 *Аналітичні сховища даних та хмарні технології (Big Data) 3
8 **Аналіз та прогнозування часових рядів (обробка цифрових сигналів) / Аналіз медичних даних 4
8 **Аналіз потокових даних (розподілені і паралельні обчислення) / Навчання з підкріпленням (нейронні мережі) 4,5

 

*Обов’язкові курси

**Дисципліни вільного вибору студента

***Гуманітарні дисципліни вільного вибору студента

 

Після закінчення навчання бакалаври спеціалізації “Статистичний аналіз даних” можуть працювати аналітиками даних, бізнес-аналітиками, фінансовими аналітиками в державних і приватних компаніях. Вони можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі за статистичними, математичними, фізичними та іншими напрямками підготовки.

Партнери програми

Партнерами програми є Львівський ІТ кластер та компанії SoftServe, N-iX, Sciforce. Програма передбачає проходження практик, розробку та захист проектів на провідних компаніях ІТ галузі.

Умови вступу

Вступ на бюджетну та комерційну форму навчання на спеціалізацію «Статистичний аналіз даних» проводиться в окремій конкурсній групі в рамках спеціальності 112-Статистика. З детальними умовами вступу можна ознайомитися на офіційній сторінці Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua або за посиланням https://admission.lnu.edu.ua/specialization/statistics/

Контакти

Контакти

Бугрій Олег Миколайович, керівник освітньої програми
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт