Штучний інтелект

м. Харків, Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет Комп’ютерних наук

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку бакалаврів за спеціальністю Комп’ютерні науки та забезпечує студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих завдань у галузі інтелектуальних інформаційних технологій та інтелектуального аналізу даних в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування сучасних методів штучного та обчислювального інтелекту. Освітньо-професійна програма орієнтована на задоволення потреб роботодавців у галузі інтелектуальних інформаційних технологій.

Мета освітньо-наукової програми: підготовка висококваліфікованих фахівців-дослідників, які володіють системою знань у галузі розробки систем штучного інтелекту, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, вміють формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі, вести дослідницьку роботу у своїй професійній діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

https://nure.ua/abituriyentam/spetsialnosti-ta-spetsializatsiyi/122-komp-yuterninauki/bakalavr-122-komp-juterni-nauki/osvitnja-programa-shtuchnij-intelekt

https://nure.ua/abituriyentam/spetsialnosti-ta-spetsializatsiyi/122-komp-yuterninauki/magistr-122-komp-juterni-nauki/osvitnja-programa-sistemi-shtuchnogo-intelektu

Викладання освітніх програм в галузі штучного інтелекту кафедри Штучного інтелекту забезпечують 17 штатних працівників кафедри та Х сумісників, серед яких 4 професора, доктора технічних наук, 10 доцентів, кандидатів технічних наук, 3 старших викладачі.

Запрошеним лектором освітніх програм є професор університету Ювяскюля (Фінляндія) Ваган Терзіян.

На кафедрі існують і активно проваджують дослідження в наступних лабораторіях:

Проблемна науково-дослідна лабораторія «Автоматизованих систем управління» займається дослідженням штучних нейронних мережі зі змінною структурою;системами нечіткого виведення, що навчаються; адаптивними нейро-фаззі системами.

Науково-дослідницька лабораторія “Метаінтелект” займається науковими дослідженнями за напрямками: Менеджмент знань, онтології, семантичні веб-технології, веб-сервіси; розподілений штучний інтелект, інтелектуальні агенти;розробка платформ колективної обізнаності.

Лабораторія інтелектуальних систем і технологій займається науковими дослідженнями за напрямками: інтелектуальна обробка інформації в великих базах слабо структурованих даних, режим on-line обробки в нестаціонарних, стохастичних, хаотичних умовах, подолання обмеження типу «прокляття розмірності»; системи і методи обчислювального інтелекту в рамках інтелектуального аналізу даних (Data Mining), прогнозування, екстраполяція, побудова асоціативних правил, діагностика, класифікація, кластеризація; інтелектуальний семантичний аналіз, аналіз неструктурованих даних в режимі реального часу (Data Stream), побудова та аналіз поведінкового профілю, інтелектуальний контекстний пошук;візуальний темпоральний аналіз, відображення хронології подій, які відбулися, і часовий поділ, оперативне виявлення прихованих просторово-часових закономірностей між подіями, аналіз загального профілю (general profileanalysis), порівняльний аналіз (comparative analysis), аналіз особливостей профілю (specific profileanalysis).

Кафедра штучного інтелекту є постійним виконавцем проектів Horizon 2020, Erasmus+, Tempus. 

Представники кафедри – це IEEE Senior Member, ACM Member, співзасновники Kharkiv ACM Chapter.

Напрямки навчання

Напрямки освітніх програм:

  • Software Engineering;

  • Data Science, Big Data, Machine Learning;

  • Fuzzy and Neural Network;

  • Natural Language Processing.

Випускники факультету

Перелік відомих випускників освітньої програми: http://ai.nure.ua/ua/nasha-gordist.html.

Партнери програми

Постійними партнерами програми є Kharkiv IT Cluster, який об’єднує на сьогоднішній час понад 70 ІТ компаній. Завдяки цьому партнерству є постійне обговорення та оновлення з представниками ІТ бізнесу змісту програми під потреби роботодавців та дослідників.

Під час викладання програми задіяні такі представники компанії: Software Expert, Epam System, GlobalLogic.

Умови вступу

Освітня програма бакалаврського та магістерського рівня є акредитованою МОН та надається державне замовлення.

Правила прийому розміщені за посиланням: https://nure.ua/abituriyentam/pravila-prijomu.

 

Контакти

Контакти

Філатов Валентин Олександрович, завідувач кафедри Штучного інтелекту
Рябова Наталія Володимирівна, куратор програми – професоркафедри Штучного інтелекту
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт