Комп’ютерні науки

м. Львів, Український Католицький Університет, Факультет прикладних наук

Основний акцент на бакалаврській програмі «Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки) приділяється формуванню т.з. “T-shaped спеціаліста” ‒ фахівця з повними знаннями у одній галузі, який водночас розуміється у різних дотичних напрямках. Сама побудова навчання та наповнення курсів є одними з найвизначніших факторів у створенні такого професіонала. 

Усі студенти 4-річного бакалаврату на початку свого навчання знайомляться з фундаментальними дисциплінами (математичний аналіз, дискретна математика, лінійна алгебра, основи програмування) та предметами, які формують набір базових (soft skills) м’яких навичок (англійська мова, критичне мислення, комунікації). Після другого курсу у студентів є можливість самостійно обирати подальший напрямок навчання та формувати предмети, які відповідають зацікавленням. Програма надає студентам основні напрямки для подальшої спеціалізації: Data Science, Web Development, Design, Software Development. Кожного року вибіркові предмети змінюються відповідно до запитів студентів. Окрім предметів, які викладаються протягом семестрів, у студентів є можливість проходити літні та зимові школи за певними напрямками. Такі школи мають формат інтенсивів (від 1 до 3 тижнів), навчання триває повний день та зазвичай закінчуються проєктом, який дозволяє продемонструвати навички та вміння, які здобув студент протягом школи.

Перелік викладачів програми доступний на сайті: https://apps.ucu.edu.ua/teachers-cs/. Викладачі практичних дисциплін мають досвід роботи в ІТ індустрії. При формуванні курсу кожен викладач спирається на свій досвід роботи, визначає якими навичками має володіти студент після завершення курсу та отримує рекомендації від факультету щодо оцінювання студентів та темпу вивчення інформації. Щосеместру студенти заповнюють форму відгуку про якість викладання курсів. На основі цих опитувань кожен викладач та деканат переглядає відгуки та приймає рішення щодо повторності викладання курсу, внесення змін у програму.

Також на бакалаврських програмах факультету підтримується створення клубів (гуртків) різних напрямків. Студентам варто тільки зібрати групу охочих вивчати певний напрямок, який не є доступним у програмі (або на їхньому році навчання), а викладача курсу допомагає знайти деканат факультету. Часто студенти старших курсів, випускники або студенти магістерської програми допомагають молодшим курсам в організації подібних клубів. Викладачі спільно з командою факультету, організовують додаткові активності: хакатони, зустрічі, вебінари, онлайн-навчання для школярів та багато іншого. Таким чином студенти та викладачі створюють активну спільноту для обміну знаннями та неформальної комунікації.

Напрямки навчання

Перелік навчальних дисциплін програми доступний на веб сторінці:  https://apps.ucu.edu.ua/courses-cs/

Дисципліни можна згрупувати за напрямками: математична підготовка, програмування, життєвий цикл розробки програмного забезпечення та проєктний менеджмент (SDLC), м’які навички. Для спеціалізації Data Science також виокремлюються напрямки: штучний інтелект, науки про дані. Нижче наведений розподіл кредитів між напрямками курсів та семестрами.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

Можливі предмети для вибору на 3 та 4 курсах навчання для спеціалізації Data Science (кожний курс 5-кредитний): принципи роботи з даними, прогнозування операцій, машинне навчання, обробка великих даних, комп’ютерний зір, обробка природної мови. Вибіркові курси щороку формуються відповідно до запитів студентів.


Випускники факультету

Випускники програми “Комп’ютерні науки” працюють у різноманітних галузях. Після випуску вони є спеціалістами, які мають за своєю спиною широкий спектр галузей із знаннями в їх межах.

Інформація про статистику випускників програми доступна на веб сторінці: https://apps.ucu.edu.ua/graduates/

Дипломні роботи студентів-бакалаврів є відкритими та доступні на веб сторінці:https://apps.ucu.edu.ua/bachelor-thesis/

Партнери програми

Компанії SoftServe та Eleks є стратегічними партнерами факультету прикладних наук УКУ. Вони надають фінансову підтримку на стипендії для студентів та для провадження дослідницької роботи в лабораторії машинного навчання, яка діє при факультеті прикладних наук. 

Також до формування бакалаврської програми долучаються наступні компанії: N-iX, Grammarly, Perfectial, KindGeek, Epam, Romexsoft, Ring, CoreValue (Avenga), GlobalLogic, Ciklum, Sigma, PLVision, CharStudio. Їхнє залучення буває різним: надання стипендій, допомога у створенні та організації курсів, допомога під час написання дипломних робіт (наукове керівництво, рецензування) та стажування студентів під час 3 та 4 років навчання.

Умови вступу

Зарахування на програму є стандартним для усіх бакалаврських програм ЗВО України. Для програми “Комп’ютерні науки” вступники мають здати ЗНО з трьох предметів: українська мова та література, математика, іноземна мова або фізика. Після оголошення результатів ЗНО вступники подають електронну заяву в обраний виш та очікують рекомендації до зарахування.

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

Актуальна інформація щодо документів для вступу та термінів їхньої подачі на веб сайті:  https://vstup.ucu.edu.ua/

 

Контакти

Контакти

Олесь Добосевич, керівник освітньої програми
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт