Комп’ютерні науки

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” (Галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”) основну увагу приділяє підготовці спеціаліста, який зможе вирішувати алгоритмічно складні задачі, володіє знаннями, уміннями та навиками, необхідними для комплексного аналізу, прогнозування, проектування та прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології програмних засобів з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому. Програма акцентує увагу на підготовці до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників інформаційних управляючих систем, систем штучного інтелекту, управління ІТ-проектами, інформаційних технологій проектування, технології автоматизованого проектування мікросистем, системного проектування.

Унікальність програми полягає в тому, що над її розробкою працювали ІТ-спеціалісти спільно з викладачами університету. Тому окрім класичних академічних дисциплін, програма включає практичні заняття, курси з онлайн-платформ Coursera та Prometheus, велика увага приділяється англійській мові. Вже з першого курсу студент вчиться розробляти власні проекти та працювати в команді. Під час навчання, студенти вивчають такі мови програмування, як: Java, Python, R. До базових предметів належать: лінійна алгебра та чисельні методи. З фокусом на спеціалізацію викладаються курси з машинного навчання, баз та сховищ даних, великих даних, методів штучного інтелекту, обробки цифрових сигналів, тексту та зображень.
Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень, глибокі знання з систем штучного інтелекту. Також вона орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.

Завдяки співпраці кафедри систем штучного інтелекту з українськими та закордонними організаціями й органами місцевої влади: Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською міською радою, Агенцією європейських інновацій, Civitta Ukraine, Politechnika Lodzka (Poland), Faculty of Business and Industrial Management of the “Union-Nikola Tesla” University in Belgrade (Serbia), University of Cassino and Southern Lazio (Italy), The University of Economy in Bydgoszcz (Poland), University of Würzburg (Німеччина), University of Ostrava (Чехія), Lubelski klaster technologiczny, Linnaeus University (Sweden), Львівським ІТ-кластером, Агенцією Європейських Інновацій, студенти програми мають змогу проходити стажування, виконувати спільні дослідження а також працювати з топовими спеціалістами та науковцями. Студенти навчаються і працюють, поглиблюючи навички та знання за обраним напрямком навчання, завдяки програмі дуальної освіти, в якій кафедра систем штучного інтелекту бере активну участь з початку 2019/2020 н.р. і є однією з перших, що долучилися до ініціативи та адаптував сучасних підходів об’єднання навчання та професійної діяльності.
Студенти та випускники програми вже виступали на найпрестижніших міжнародних наукових конференціях зі штучного інтелекту (CSIT, DSMP, IDAACS та інші). 

По закінченні програми студенти можуть працювати:

  • Data Scientiest (спеціаліст з теорії та методів аналізу даних і процесів);

  • Big Data Architect (спеціаліст з проектування та організації великих даних);

  • Developer (розробник програмного забезпечення штучного інтелекту).

Веб-сайт програми: http://ai.lviv.ua/ 

Напрямки навчання

Основний фокус освітньої програми на загальній освіті в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також на здатності до аналізу, прогнозування, проектування прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології. Також велика увага зосереджена на спеціалізації програми, де основні акценти ставляться на інформаційні управляючі системи, інформаційні технології проектування, системне проектування, системи штучного інтелекту, управління ІТ-проектами.

До основних напрямків програми можна віднести:

  • Software Engineering

  • Data Science / Machine Learning / Artificial Intelligence Foundations

  • DS / ML / AI applications

  • Mathematical Foundations

  • Soft Skills / Project Management / Product Management

Детальний опис програми та посилання на сторінки курсів з їх описом доступний на веб-сторінці https://lpnu.ua/education/majors/ICSIT/6.122.00.00/8/2019/ua/full 

Партнери програми

Меценатами кафедри є компанії SoftServe, GlobalLogic, Epam, AMC Bridge, N-ix, Cyklum, DIYLab.com.ua. Лабораторії кафедри були обладнані комп’ютерною технікою за підтримки Львівського ІТ-кластеру.
Компанії SoftServe та GlobalLogic є стратегічними партнерами кафедри систем штучного інтелекту. 

Умови вступу

Освітня програма акредитована МОНУ. Вступ на програму відбувається за державними вимогами. Немає обмежень на спеціальність попереднього диплому.
Електронну заяву подають вступники, які хочуть взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов вступу, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до вищого навчального закладу. 

Детальніше про правила вступу в Національний університет “Львівська політехніка” за посиланням: https://lpnu.ua/pryymalna-komisiya/pravyla-pryyomu.

Питання щодо вступу

Питання щодо вступу

Контакти

Контакти

Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри СШІ, д.т.н., проф.
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт