Результати засідання Комітету з питань цифрової трансформації за 9 березня

Відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого народні депутати України – члени Комітету розглянули такі законопроєкти:

  • № 5819 про рейтингування, зміни якого направлені на покращення інвестиційного клімату в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів і мінімізацію ризиків на ринках капіталу.

У ході обговорення документу члени Комітету запропонували виключити підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення», пункт 11 частини сьомої статті 29 проєкту Закону для узгодження положень зазначеного проєкту Закону із нормами Закону України «Про електронні комунікації». Також згідно з вимогами Закону України «Про електронні комунікації» необхідно узгодити термінологію.

Народні депутати рекомендували врахувати зазначені зауваження під час підготовки до розгляду законопроєкту.

  • № 8379 щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Документом пропонується законодавчо закріпити можливість отримання адміністративної послуги, що дозволяє одночасне оформлення й обмін паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також зменшення строків оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 1 дня для окремих випадків (коли громадянин опинився у складних життєвих обставинах).

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроєкту зазначили про необхідність врахування висловлених до нього пропозицій. Зокрема, виключити абзац другий пункту першого розділу І проєкту Закону.

  • № 8236 щодо уточнення положень та сприяння продажу об'єктів малої приватизації, розробленого для підвищення ефективності проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації.

  • Також альтернативний до нього № 8236-1 щодо сприяння продажу об’єктів малої приватизації.

Члени Комітету під час обговорення законопроєктів зазначили про слушність законодавчих ініціатив, що розглядаються. Водночас вони звернули увагу на технічну помилку у проєкті Закону № 8236, де слід замінити слова «але менше» словами «але не менше».

Народні депутати рекомендували врахувати висловлені пропозиції і зауваження при підготовці та розгляді законопроєктів.

  • № 8311 щодо вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активам.

Метою проєкту Закону є забезпечення максимально ефективного використання наявних у держави та громад ресурсів для забезпечення потреб, спричинених війною, через вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активами.

Члени Комітету пропонують у частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України передбачити подання заяви особою, яка бажає взяти участь у земельних торгах з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Також рекомендують привести термінологію у відповідність до Закону України «Про електронні комунікації». Зокрема, у проєкті Закону слова «інформаційно-телекомунікаційна» замінити на «інформаційно-комунікаційна», а слова «в електронному вигляді» замінити словами «в електронній формі».

Ці зауваження народні депутати пропонують врахувати під час підготовки до розгляду законопроєкту.

  • № 8394 про безпеку класифікованої інформації, метою якого визначено імплементування нової моделі функціонування системи безпеки класифікованої інформації (державної таємниці та службової інформації), а також гармонізувати законодавство у цій сфері до вимог стандартів безпеки НАТО та ЄС.

Обговоривши законопроєкт члени Комітету рекомендували врахувати висловлені зауваження під час підготовки до розгляду проєкту Закону.

Крім того, на виконання контрольної функції Комітету заслухали питання щодо основних результатів службової діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за 2022 рік.

Відправ у Telegram

Відправити
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт