Михайло Федоров вручив першу «Відзнаку миру» компанії Google

  Перегляди 6477

Google стала першою компанією, що отримала нагороду «Відзнаку миру», яку запровадив Президент України Володимир Зеленський. Її вручив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі з Караном Бхатією в Давосі в межах Міжнародного економічного форуму.

«З 24 лютого почалася нова історія не тільки України, а й міжнародної спільноти. Світ змінюється, стара система більше не працює. Усі мають виразити чітку позицію, кого вони підтримують. Цією нагородою нам приємно підкреслити, що компанія Google — великий друг України. Буквально з перших днів війни ви почали допомагати нам на інформаційному фронті, безліччю ініціатив для бізнесу та найголовніше — гуманітарною підтримкою наших громадян», — зазначив Михайло Федоров під час зустрічі. 

З початку повномасштабного вторгнення Google.org і співробітники Google зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн. Крім того, компанія однією з перших застосували санкції проти росії.

«Важливим кроком також було приєднання до санкцій. Призупинення реклами Google в Росії, співпраці з російськими рекламодавцями. А також відмова в нових реєстраціях у хмарних сервісах, GooglePay та функції монетизації для YouTube в Росії. Крім того, з перших днів Google блокував рекламу та намагався забезпечити висвітлення війни найбільш коректним чином. З початку війни YouTube видалив понад 9000 каналів і 70 000 відео, які спотворювали правду про російську агресію», — наголосив міністр. 

Уже 26 лютого Google на невизначений термін призупинив монетизацію російських державних ЗМІ у всьому світі, зокрема RT та Sputnik, а потім 2 березня YouTube заблокував усі канали, пов'язані з усіма російськими державними ЗМІ у Європі. Також Google також розширила кіберзахист для облікових записів українців. Дуже важливим для наших державних ресурсів та ЗМІ став Project Shield — Україна вдячна за безоплатний необмежений захист від DDoS-атак.

Своєю чергою Каран Бхатія наголосив: «Війна в Україні та викликана нею гуманітарна криза є руйнівними. З початку війни ми прагнули допомогти чим могли. Ми виділили понад 45 мільйонів доларів на гуманітарну підтримку та працюємо над тим, щоб наші інструменти були максимально корисними — надаючи доступ до перевіреної інформації та допомагаючи в боротьбі з кібератаками. Для нас велика честь, що наша робота була відзначена цією спеціальною “Відзнакою миру” від Президента України Володимира Зеленського. Ми продовжуватимемо співпрацювати з українським урядом, щоб надавати більше підтримки, допоки в цьому є необхідність».


Mykhailo Fedorov presented the first "Peace prize" to Google

Google is the first company to receive "Peace prize" from Ukraine

Mykhailo Fedorov presented Google with the "Peace prize". This is the first company to receive an award from Ukraine

Google became the first company to receive the “Peace prize” award, which was introduced by the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. It was presented by Vice Prime Minister - Minister of Digital Transformation Mykhailo Fedorov during a meeting with Vice President Government Affairs and Public Policy of Google, Karan Bhatia in Davos within the World Economic Forum.

“From February 24, a new history began not only for Ukraine, but also for the global community. The world is changing, the old system no longer works. Everyone should express a clear position, whom they support. With this award, we are pleased to emphasize that Google is a great friend of Ukraine. Literally from the first days of the war, you began to help us on the information front, with many business initiatives and, most importantly, humanitarian support for our citizens,” Mykhailo Fedorov noted during the meeting.

Since the start of the full-scale invasion, Google and Googlers have raised millions in donations and grants worth $45 million, 

In addition, the company was one of the first to impose the sanctions against Russia.

“An important step was also imposing the sanctions. Suspension of Google advertising in Russia as well as cooperation with Russian advertisers. Google blocked all new registrations in cloud services, GooglePay and the monetization function for YouTube in Russia. Also, since the early days, Google has been restricting ads and trying to provide coverage of the war in the most correct way. Since the beginning of the war, YouTube has removed more than 9,000 channels and 70,000 videos that spread lies about Russian aggression,” the minister stressed.

Already on February 26, Google indefinitely paused monetization of Russian state funded media, globally, including RT and Sputnik, and then on March 2, YouTube blocked all channels related to all Russian state-funded media channels across Europe. Google also expanded cyber protection for Ukrainian accounts. Project Shield has become very important for our state resources and media. Ukraine is grateful for free unlimited protection against DDoS attacks.

In turn, Karan Bhatia confirmed: “The war in Ukraine, and resulting humanitarian crisis, is devastating. From the beginning of the war, we’ve sought to help however we can. We’ve committed over $45 million to humanitarian support, and worked to ensure our tools are being as helpful as they can be - providing trustworthy information and fighting against cyber attacks. We’re humbled and honored that our work has been recognized with this special Peace Prize from Ukraine’s President, Volodymyr Zelenskyy. We will continue to work with the Ukrainian Government to provide more support for as long as we are needed”. 

Відправ у Telegram

Відправити
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт