Microsoft надасть технологічну допомогу Україні на 100 мільйонів доларів

Прес-служба Міністерства
03 листопада 2022, 11:43
  Перегляди 1622

Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів. Про це повідомив Віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з Віцепрем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. 

Технічна допомога дасть змогу  державним установам, критичній інфраструктурі та іншим секторам в Україні продовжувати безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

Також під час зустрічі обговорили кураторство над цифровим сектором України і подальшу його реалізацію. Зокрема, в напрямах кіберу, судочинства, митниці, медицини та освіта. 

«Ми вважаємо Microsoft справжніми друзями, які готові підтримати нас не просто на словах. З початку повномасштабної війни компанія надала технології, які зіграли вирішальну роль у захисті стійкості та безпеки даних українців. Microsoft вже надала безоплатні хмарні сервіси до кінця 2022 року і продовжила термін до 2023 року. Також оголосила про нову технологічну допомогу, яка дасть змогу оцифрувати якомога більше державних відомств, зокрема підтримати реформу Державної служби статистики. Тож можу сказати, що Microsoft  вже стали частиною революційних змін в Україні», — зазначив Федоров.

З початку повномасштабної війни сумарна допомога Microsoft становить понад 400 мільйонів доларів на підтримку України. Крім надання можливості користуватися Microsoft Cloud, компанія продовжує підтримувати країну у сфері критично важливої кібербезпеки; підтримувати некомерційні та гуманітарні організації; надає дані та підтримує міжнародні організації, які допомагають Україні та розглядають воєнні злочини проти цивільного населення тощо.

Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії. 

«Microsoft підтримував і продовжує підтримувати Україну. Це стосується як фінансових інвестицій, так і технологічної допомоги. Ми готові підтримати українські інновації та проєкти. Тож плануємо й надалі укріплювати й розширювати нашу співпрацю», — зазначив Бред Сміт

Влітку Мінцифра вручила Microsoft «Відзнаку Миру», яку започаткував Президент Володимир Зеленський. Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.


Microsoft will provide $100 million in technological aid  to Ukraine

Microsoft is extending the support of Ukraine until the end of 2023 and will provide $100 million of technological aid. This was announced by the Brad Smith, Vice President of Microsoft, during a meeting with Mykhailo Fedorov, the Vice Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine.

The technical aid will enable government institutions, critical infrastructure and other sectors in Ukraine to continue to use digital infrastructure and work in the Microsoft cloud free of charge.

Also, during the meeting, the curatorship of the digital sector of Ukraine and its further implementation were discussed. In particular, in the areas of cyber, justice, customs, medicine and education.

"We consider Microsoft to be true friends who are ready to support us not just in words. Since the beginning of the full-scale war, the company has provided technologies that have played a crucial role in protecting the stability and security of Ukrainian data. Microsoft has already provided free cloud services until the end of 2022 and now extended it until 2023. Announced a new technological aid that will enable the digitization of as many state departments as possible, including supporting the reform of the State Statistics Service. So I can say that Microsoft has already become part of the revolutionary changes in Ukraine," Minister Fedorov noted.

Since the beginning of the full-scale war, Microsoft's total support of Ukraine amounts to more than $400 million. In addition to enabling technology services to run in the Microsoft Cloud, the company continues to support the country with critical cybersecurity protection; support nonprofits and humanitarian organizations; provide data and support to international organizations aiding Ukraine and addressing war crimes against civilians; etc. 

The company became one of the first to suspend all new sales of products and services in Russia at the beginning of March.

"Microsoft supported and continues to support Ukraine. This applies to both financial investment and technological assistance. We are ready to support Ukrainian innovations and projects. Therefore, we plan to further strengthen and expand our cooperation," said Brad Smith.

This summer, the Ministry of Digital Transformation presented Microsoft with the "Peace Prize", which was initiated by President Volodymyr Zelenskyy. This is a special award from Ukraine for companies and corporations that left the Russian market.

 

Відправ у Telegram

Відправити
Логотип Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України

Офіційний веб-сайт